Hockey
Oefeningen, filmpjes, hockeyschool

Frank Timmers

Trainer en coach hockeyclub HC Twente in Hengelo

Spelers gaan van de ene naar de andere situatie. Eerst overspelen, daarna is aanbieden voor eentweetje het signaal dat het echt gaat beginnen. Met een drag of dummy loopt speler gebiedje in waarin hij de bal moet zien te spelen naar een diepe medespeler. Kijken hoe die loopt en bal in ruimte durven spelen. Eerst met passieve verderdiger (of zonder) daarna met actieve. Links en rechts uitzetten (afhankelijk van aantal spelers).

 Reacties

Deze foto van de afgelopen training maakte Albert ter Balkt. We oefenden de shave, een techniek om een bal van een speler die van je wegloopt af te pakken. Het plaatje maakt duidelijk dat de Hockeyschool succesvol is: de jonge hockeyster troeft de trainer genadeloos af.

 

Reacties

Deze oefening werkte goed bij de C-jeugd (deze week gespeeld met JC2). Aanval opbouwen over rechts, eerst met een groot overtal 3-1 van rood. Dat moet een doelpunt zijn. Aanval begint met aanspelen van V1 en terugleggen. Daarna breed. Na aanval van rood volgt aanval van geel (rood wordt verdediger). Deze 3-3 eindigt als er wordt gescoord of de bal buiten de cirkel komt.

Vervolgens staat de volgende groep aanvallers al weer klaar, biedt V2 zich aan voor bal heen en weer spelen (het beginsignaal) en beginnen de nieuwe aanvallen over rechts.Reacties

Training 3 april

Op de hockeyschool moet er altijd gepingeld worden, duels één tegen één uitspelen. Schijnbeweging maken, draaien, liften, de hele trucendoos gaat open en natuurlijk moeten de voeten het meeste werk doen: wenden en versnellen. En nog sneller.

Deze oefening werkte heel goed bij de F-jes. De verdediger moet eerst aan zijn kant van de pionnen blijven en de aanvaller probeert een voorsprong te krijgen met een schijn loopactie. Als de aanvaller links of rechts om de pionnen is gerend, begint het duel. In deze opzet komt de verderdiger dus van de zijkant.

We hebben vooral aandacht besteed aan het afschermen van de bal met het lichaam, versnellen en eventueel terugdraaien (reverse of turn). Maar in deze vorm kan ook prima het verdedigen worden geoefend: meelopen en  bijtijds  bal overnemen en afpakken. Even bedenken wat de verdediger met de bal mag doen als die is afgepakt. Ook scoren natuurlijk. Iedereen wil een doelpunt maken.

Overigens begint de oefening met heen en weer spelen, als teken dat het menens is.

Er bleek in deze oefening nog één ding belangrijk. Het dwingt de aanvaller in het begin om een keuze te maken, of links of rechts om de pionnen (na de schijn loopactie). Sommige kinderen vinden dat heel lastig en aarzelen lang. Ook daarom goed om te doen.

2.

Daarna is in dezelfde organisatie een variant mogelijk die ook prima werkt. Hier gaat het erom dat de aanvaller ziet waar de ruimte ontstaat. Na het heen en weer spelen moet de verdediger of links of rechts om een pion rennen. De aanvaller kiest de tegenoverliggende pion. Daarna duel. De aanvaller moet dus tijdens het stoppen al zien wat de verdediger doet.

Het kan gebeuren dat de verderdiger zomaar ineens met de bal wegrent.

Reacties

Geen hockeyschool dit weekeinde vanwege Pasen. Maar hockey leren door te kijken, dat kan prima. Er zijn prachtige wedstrijden bij de Euro Hockey League (EHL) te zien, met als absoluut hoogtepunt dit doelpunt:

Dat gaan we volgende week maar eens nadoen.


Maar hieronder kun je ook een aantal filmpjes zien van basistechnieken. Ik heb Leen gevraagd ze te demonstreren.

1. Drijven van de bal

2. Afspelen uit de loop met de duwpass (push)

3. Afspelen uit de loop met schuifslag

4. Flats

5. Dummy

6. Dubbele dummy

7.Drag

8. Backhandflats uit loop
Reacties

Met een wat kleinere paasbezetting getraind met JC2 van HC Twente. Voor het opruimen van het veld vrolijk geouwehoer in de cirkel.Reacties

In de hockeyschool hebben we 20 maart de reverse gedaan. Je tegenstander naar links laten lopen en dan zelf terugdraaien met je rug naar de tegenstander en om hem heen lopen, over zijn zwakke kant: de backhand. We hebben dat eerst zonder tegenstander gedaan en gekeken of de stickhouding goed was: linker hand onder de elleboog van de rechter drukken, zodat de bal niet wegrolt, en de stand van de benen: laag zitten. En, heel belangrijk, daarna heel hard lopen.Het grappige van deze oefening is dat hij bij veel F-jes zo niet werkt. Ze vinden het leuk om te doen, omdat het er gek uitziet als je van twee kanten op elkaar afloopt en wegdraait. Maar de meesten vinden het leuker om  om elkaar heen te  draaien, soms wel twee, drie keer, en zie dan maar eens te onthouden waar je ook al weer naartoe ging. Daarom: leg er een balk tussen, of pionnen, of liever nog: ga er als trainer staan en leg je stick op je forehand neer, om de kinderen te laten merken hoe ze een voorsprong krijgen als ze daarna snel naar jouw backhand draaien.

Daarna hebben we de oefening uitgebreid door er een duel 1-1 op te laten volgen. De speler die moet verdedigen heeft de neiging in de goal te kruipen dus je moet steeds zeggen dat die daaruit moet om enige kans te maken. Ze mogen in de 1-1 de reverse gebruiken, maar liever niet, omdat je in die situatie snelheid naar voren wilt houden en een doelpunt wilt maken.


We zijn geëindigd met een spelletje 2-1 dat ook bij de F-jes goed werkte. Eerst een breedtepass en daarna gaat de speler met de bal in de ruimte lopen, om te kijken of hij de verdediger eruit kan lopen.Zet de pionnen zo neer dat het net niet of net wel lukt. Dan is de reverse op zijn best: draai terug en pass schuin naar achteren naar je medespeler die zich natuurlijk al heeft aangeboden, omdat die al wel zag dat zijn hulp nodig was. Daarna zo snel mogelijk scoren.


Volgende week hoop ik weer een filmpje te kunnen maken. Dit weekend had ik weekenddienst en daarvoor niet genoeg tijd.  Reacties

Je oefent je skills op het basketbalveldje in de wijk, op de schommel, over het rek. Jongens komen kijken. Eentje wil het ook kunnen en gaat meedoen. Hij probeert je te panna-en met zijn voeten, jij hem met jouw stick. Zo geeft sport plezier, brengt sport mensen bij elkaar. Een mooi voorbeeld van Urban Streethockey.Reacties

De tweede zondag van de Hockeyschool Twente hebben we ondermeer aandacht besteed aan de bal rechtsvoor je drijven en ook om je heen kijken. Dan zie je waar de ruimte is, waar je medespelers zijn, maar ook waar de balken liggen. In de tweede groep keek een meisje zo goed om zich heen waardoor met zijn tweeën een verdediger uitspelen, kinderlijk eenvoudig werd. Ze keek gewoon hoe de verderdiger zich opstelde en hoe die haar stick hield.

Hier zie je haar in actie.

Nu het filmpje van de F-jes.

Bij de E-tjes hebben we met tweetallen een dikke vuilnisbak uitgespeeld en daarna levende verderdigers. De aanvalster aan de bal moest een actie durven maken: dreigen zelf te gaan zodat de verdedigster begrijpt dat ze moet ingrijpen. De aanvalster speelt de bal af als ze niet zelf kan gaan. Er waren mooie duels bij. Wie het beste om zich heen kon kijken en met de stich aan de bal kon doorlopen, had het meeste succes.Reacties

Een van de oefeningen bij de hockeyschool van 13 maart gaat over om je heen kijken terwijl je de bal aan de stick hebt. Als je alleen maar naar de bal kijkt, zie je niet waar de ruimte is om naartoe te lopen en zie je niet wie je kunt aanspelen. Daarom moet het hoofd omhoog, moet je soms naar links kijken, soms zelfs even achterom.

De eerste oefening: als je tussen de balken doorloopt krijg je een opdracht, bijvoorbeeld: kijk op, kijk naar links.


De tweede oefening: voordat je de bal aangespeeld krijg, maak je een loopactie. In het ene geval moet je over de schouder kijken om de bal te ontvangen en in het tweede (daarna) moet je voor je kijken om te zien daar de ander zich aanbiedt.
Reacties

's Ochtendsvroeg was het veld nog even bevroren, maar vanaf het moment dat de Hockeyschool Twente begon, scheen de zon en zo hoort het. Dapper waren de twee jongens in de eerste groep (F) en zeker die ene in de tweede groep (E), die het tegen zoveel meiden moesten opnemen. We moeten ouders van jongens eens flink porren om mee te doen.

We hebben twee korte filmpjes gemaakt van een paar oefeningen. Het huiswerk voor volgende week staat er ook op. Tamelijk lastig, hoor! Ik moet dat ook zelf maar eens flink gaan oefenen.

Dit zijn de F-jes:

En hier volgen de E-tjes:Reacties

Hockeyschool 6 maart 2016

Bal rechtsvoor drijven, rechterhand in het midden van de stick en de bal van je afduwen als de rechtervoet voor staat. Eerst even wandelend doen. Het gaat erom dat je kunt doorlopen. Je hoeft niet de hele tijd naar de bal te kijken als je ervoor zorgt dat je stick er steeds tegenaan blijft. Als je de bal wegduwt, niet met je stick hoog in de lucht uitkomen. Snelle beweging, rechterhand duwt naar voren, linker trekt iets terug, waardoor je soort hefboomeffekt krijgt.

 

Rustig beginnen met een eenvoudige oefening in dreierlauf-vorm. Dan iets leuker maken met klein wedstrijdelement na het overspelen van de ballen. Wie het eerst door het poortje in het midden drijft en vandaar een goede pass geeft, heef gewonnen.

 

Tenslotte, als er nog tijd over is voor een grappige variant, een oefening waarbij elk team moet proberen zo snel mogelijk alle ballen in het vierkantje in het midden te krijgen. Ballen mogen daarnaartoe worden gedreven, zodra een team erin slaagt twee ballen tegen elkaar aan te spelen (met een push uit de loop natuurlijk).

 Reacties (1)

Voetbalclub Anderlecht speelde een passoefening waarbij spelers de bal steeds moesten terugleggen en daarna ruimte moesten maken voor een pass een linie dieper. Daarna kwam de ruimtemaker in de positie van rugdekker/guard. Dit is een eenvoudige variant daarop.

 


Je kunt hem iets ingewikkelder maken, met meer balcontacten, door een eentweetje toe te voegen.

 

 


Daarna een spelvorm die uitmondt in een een tegen twee. Scoren door over de achterlijnen te drijven.


 


Daarna iets ingewikkelder, maar nog steeds hetzelfde principe, nu op goal, eerst links dan rechts, steeds beginnen met breedtepass.

En uiteindelijk afsluiten met een partij, met in ieder geval drie linies, om iets van dit idee terug te kunnen zien.Reacties

Spelers vinden het aardig om uit te voeren, maar moeten ook wel nadenken over de plaatswissel. Na de een twee hebben ze de neiging door te lopen.

Reacties

Hockeyschool 6 maart 2016

Slalommen betekent dat je leert tijdens het lopen met de bal van richting te veranderen. Daarvoor moet je kunnen lopen alsof je dronken bent en de bal heen en weer kunnen sturen. Rechterhand omgeveer in het midden van de stick. Rechterhand kokertje. Hoofd niet de hele tijd naar de bal, maar omhoog. Daarom geen pionnetjes in een regelmatige opstelling, maar gevarieerd zodat spelers moeten kijken waar ze naartoe moeten drijven. Nog mooier is balken of dergelijke neerleggen, omdat de bedoeling van slalommen natuurlijk eigenlijk is: de ruimte zoeken en in die ruimte drijven. Juist niet naar de tegenstander lopen.

 

Als de spelers het saai beginnen te vinden, maak je er een wedstrijd van. Wie het eerst heeft gescoord mag proberen de bal van de ander af te pakken en door een poortje aan de zijkant drijven. Het kan dus 2-0 worden. Maar sommige spelers worden dan wel boos.

 

Reacties

Aan het begin van een nieuwe serie trainingen van de Hockeyschool Twente is het goed naar om precies te kijken hoe je de stick vasthoudt.

 

Heb je moeite met het kokertje? Oefen het heen en weer halen van de bal op je knieën of leg dat bal op een tafel. Dan kun je je rechterhand echt niet om de stick geklemd houden.

Reacties